Giấy Cuốn Thuốc Lá OCB Premium Kingsize Slim

Liên hệ

CB Premium Kingsize Slim Rolling Papers có nhãn hiệu bằng bạc bạc với bìa màu đen đặc biệt, OCB Premium ra khỏi các phạm vi OCB còn lại. Mỗi tờ giấy là cực kỳ mỏng, nhẹ, dễ cuốn và cháy chậm. Các giấy cuốn thuốc chất lượng cao này gần với độ trong suốt và


Mua Nhanh

Mua nhanh sản phẩm Giấy Cuốn Thuốc Lá OCB Premium Kingsize Slim