BẤC THÔNG TẨU – BLITZ

80,000 VNĐ

Giá 50k.
Số lượng: 1 túi/80 que
Mã sản phẩm: Que vệ sinh tẩu Blitz
Sản xuất: Thuỵ Sĩ ( Made in Switzerland )


Mua Nhanh

Mua nhanh sản phẩm BẤC THÔNG TẨU – BLITZ